Akce v knihovně

 

rok 2018

 

únor            - beseda MŠ Tršice

                    - beseda MŠ Suchonice

březen        - Noc s Andersenem -   čtení z knihy Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce

                                                        -   skládání příběhu z jednotlivých vět
                                                        -   výroba  pejska a kočičky
                                                        -   kvízy, soutěže, četba

                    - Čtenář roku ( nejmladší čtenář knihovny  -  Michálek Dokoupil )

duben         - beseda 6. třída

červen        - beseda 5. třída

říjen            - beseda 5. třída

 

rok 2017

 

březen        - hudební pohádka "O Terezce a Matějovi" - Hudební divadlo Karlín

                    - beseda 4. třída

                    - Noc s Andersenem -  netradičně pro dospělé

duben         - beseda 1. třída

květen        - Hrajeme si na knihovnu - v MŠ Suchonice

červen        - práce na PC pro seniory

                    - beseda 2. třída

říjen            - beseda 4. třída

                    - beseda 2. třída

listopad      - beseda 3. třída

                    - divadlo "Čert a Káča" - ochotníci z Velké Bystřice

 

rok 2014

 
 

-  21. 5. 2014 beseda v knihovně pro 6. třídu – knižní nej..., naučná literatura, komiks

 

-  24. 4. 2014 beseda v knihovně pro 4. třídu – co je to pověst, autoři pověstí, 

                        ukázky knih, literární test

 

-    5. 4. 2014  Noc s Andersenem

Letos přišli do knihovny žáci 2., 3., 5. a 6. třídy. Patronem tohoto ročníku byl komisař Vrťapka. Nejprve jsme si povídali o jeho autorovi Petru Morkesovi a potom si přečetli ukázku z knihy Komisař Vrťapka a tajemství maharádžova vejce.

Děti si také zahrály na detektivy a hledaly knihy podle autorů. Každá kniha ukrývala detektivní případy, které se všem dětem nakonec podařilo vyřešit.

Dále jsme si povídali o pověstech – co to vlastně pověst je, jak vznikala. Seznámili jsme se s pověstí z naší obce, s pověstí o zázračné studánce v Luhačovicích a přečetli si pověst o Karlově mostě v Praze. Při čtení pověsti děti malovaly obrázky.

 

-  27. 3. 2014 beseda v knihovně pro 1. třídu  – základní informace o knihovně, 

                      povídaní o Velikonocích – význam, zvyky

 

-   6. 3. 2014 v rámci týdne čtení, čtení důchodcům na "Besedě pro důchodce nad 70let"

 

 

rok 2013

 

Dne 5.4.2013 proběhla v knihovně a základní škole "Noc s Andersenem". 

 

Do knihovny přišli žáci 2. a 3. třídy. Proběhla zde beseda zaměřená na české ilustrátory, především Helenu Zmatlíkovou, která by v letošním roce oslavila 90. výročí narození. Děti se seznámily s jejím životem a tvorbou. K jejím ilustracím přiřazovaly autora a název příslušné knihy.

Dále se učily v knihovně najít knihy podle autora nebo naučné knihy podle dané oblasti. V knížkách pro ně bylo nachystané malé překvapení, z čehož měly radost. Na závěr poslouchaly pohádku " O tom, jak si lidé vyměnili kůži" z knížky Františka Nepila Strakaté pohádky.

Při poslechu malovaly obrázky z knížek, které je v k nihovně nejvíce zaujaly. Pak se vrátily zpět do školy, kde pokračovaly v programu a chystaly se na spaní.

 

 

4. - 10.3. 20123  - vyhlášen týden čtení aneb "Čtení sluší každému"

 

Čtenář roku

Titul Čtenář roku byl letos udělován dětským čtenářům. Při výběru bylo nejdůležitějším kritériem počet knih vypůjčených v roce 2012.

V naší knihovně se tímto čtenářem stala Nikola Krátká, v minulém roce si vypůjčila 99 knih. Byla odměněna naučnou knihou Neandrtálec.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------