Důležité informace

 

    Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele

    na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

 

    Děti do 15-ti let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

 

    Osobní údaje budou v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. použity pouze pro interní potřebu knihovny.

 

    Poplatek za registraci   - dospělí ................................. 100,- Kč/ rok

                                          - děti do 15let a důchodci .........   50,- Kč/ rok

 

    Služby:  výpůjční služby

                  informační služby    

                  informace o katalozích, fondech a využívání knihovny

              bezplatný přístup na internet

 

    Uživatel si může mimo knihovnu půjčit až 30 knih.

    Výpůjční lhůta je 1měsíc, může být prodloužena 2x o 1 měsíc, požádá-li o to uživatel

    před jejím uplynutím.

    Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli

    poplatek z prodlení.